Monday, 3 November 2014

VEMU KÄIS ÕNNITLEMAS 50. AASTAST EESTI ARHIIVI ÜHENDRIIKIDES

Tekst & fotod: Piret Noorhani

25. oktoobril toimusid Lakewoodi eesti kirikus suurejoonelised pidustused märkimaks Eesti Arhiivi Ühendriikides 50. tegutsemisaastat. Kokku oli tulnud ligi 50 inimest New Yorgist ja Lakewoodi ümbrusest New Jersey'st, mõned külalised ka kaugemalt. VEMUst olid kohale sõitnud peaarhivaar Piret Noorhani ja arhiiviassistent Kadi Kuivits.


VEMU Lakewood'is

Avasõnad lausus arhiivi juhataja Enda-Mai Michelson Holland. Tervitustega esinesid Maria Belovas Washingtoni Eesti Suursaatkonnast ja Eda Treumuth Lakewoodi Eesti Pühavaimu kogudusest. Kirjalikult saabunud tervitused luges ette arhivaar Ave Maria Blithe.


Arhiivi juhataja Enda-Mai Michelson-Holland arhiivikogusid tutvustamas

Seejärel paluti kõiki kohvilauda maitsma kringlit ja mustikakooki. Samal ajal sai vaadata põhjalikku väljapanekut Lakewoodi arhiivi erinevatest kogudest. See valmis arhivaar Ave Maria juhtimisel ja arhiivivabatahtlike kaasabil. Nagu väljapanekust selgus, leidub selles arhiiviks nimetatud institutsioonis küllaga ka museaale: kunsti, käsitööd ja muid pagulastele emotsionaalselt olulisi esemeid. Osta ja uurida sai Ferdinand Kooli koostatud mahuka “DP kroonika” ingliskeelset tõlget, mis arhiivi juubeliks trükivalgust nägi.

Lakewood'i arhiivipere pidupäeval

Seejärel oli aeg pikemateks ettekanneteks. Allakirjutanu tunnustas oma kõnes Lakewoodi arhiivi töökaid vabatahtlikke visaduse ja tulemusliku töö eest, andis edasi VEMU arhiivirahva ja Baltic Heritage Networki tervitused ning rääkis pagulastest ja sellest, millist rolli on täitnud kultuuripärandiga tegelemine eestluse säilitamisel. Stanfordi Ülikooli Raamatukogu balti kogude kuraator Liisi Esse tutvustas läänerannikul tehtavast kogumistööd. On julgustav, et USAsse on tekkinud veel üks Eesti-ainelisi materjale koguv, uuriv ja propageeriv keskus. Kahe aastaga on seal juba mõndagi saavutatud. Enda-Mai Michelson-Holland kõneles Lakewoodi arhiivi minevikust, olevikust ja tulevikust. Nagu paljudele ehk teada, on suur osa nende dokumendiarhiividest üle antud Immigratsiooniajaloo Uurimise Keskusesse Minneapolises. Siiski on Lakewoodis endiselt nii paberdokumente, türkiseid, fotosid, kunsti, audiovisuaalseid materjale kui esemeid. Kogude arendamiseks palgati 2013. sügisel arhivaar, misjärel on asjad reipalt edasi liikunud. Lakewoodi arhiivivabatahtlikud on olnud ka tegusad partnerid Baltic Heritage Network'i ettevõtmistes.

Huvilised said kaasa teha ringkäigu arhiiviruumidesse, tutvuda kogude ja käsilolevate töödega. Töö- ja muid jutte jätkus kohvitassi kõrvale pikaks ajaks. Kõik kokku jättis mulje, et 50-aastane Lakewoodi arhiiv paistab olevat jõudnud täisküpsuse ikka, peab tulevikuplaane ja toimetab agaralt. Jagugu neile ikka nutikaid ja usinaid inimesi ning raha kõigi plaanide elluviimiseks!

VEMU esindus külastas ka New Yorgi Eesti Maja, ajalehe Vaba Eesti Sõna toimetust ning Ellis Island'il asuvat immigratsioonimuuseumi. Kahjuks oli suletud ekspositsiooni see osa, mis tutvustab 1940.-1950. aastate immigratsiooni ehk siis eesti pagulaste Ameerikasse saabumise aega. Orkaan Sandy järel pole suudetud muuseumis nõuetekohaseid hoiutingimusi taastada, nii on osa ekspostsioonist endiselt kinni. Muuseum jättis sellest hoolimata imposantse mulje. Ajalooline hoonetekompleks ise on vaatamisväärsus. Tormine ja vihmane ilm andis elamusele emotsionaalset lisaväärtust. Rappuva ja loksuva laevaga saarele sõit pani vägisi mõtlema sellele, mida paadipõgenikud omal ajal läbi pidi elama. Ellis Islandi immigratsioonimuuseum on kindlasti üks paremaid kohti Ameerika Ühendriikide ajaloo tundmaõppimiseks ja selle riigi olemuse tabamiseks. Soovitan seda külastada kõigil, kes sinna veel jõudnud pole.


Immigratsioonimuuseum Ellis Island'il

No comments:

Post a Comment